Futuramoson

„ŐSZI NYEREMÉNYESŐ” nyereményjáték szabályzat

I.A játék szervezője, időtartama:
A Futura Élményközpont Facebook oldalán, https://www.facebook.com/futuramoson  oldalon meghirdetett játék időtartama 2021. október 13. 14:00 – 2021. október 21. 8:00, melynek szervezője a Futura Élményközpont és Rendezvényház (Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 142., adószáma: 15845742-2-08).

II. A játék menete:
A játékban résztvevő bejegyzés a Futura Élményközpont Facebook oldalán érhető el. A játékban résztvevőknek lehetősége van a játékra felhívó bejegyzésnél hozzászólásban beírni, hogy honnan érkeznek a Futura Élményközpontba. A felhasználók a hozzászólással egyúttal elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek az adott Nyereményjátékra, és részt vesznek a játékban.

III. A sorsolás menete:
A résztvevők között, kézi sorsolással, a Futura munkatársainak jelenlétében 10 db 2 főre szóló Futura belépőt sorsolunk ki október 21-én.

A nyertesek neve 2021. 10.21-én megosztásra kerül egy nyilvános bejegyzésben. A nyeremények felhasználási ideje 2021-es év.

Az eredményhirdetést követően a nyerteseknek a Futurában található információs pultban van lehetőségük a nyereményüket átvenni.

IV. A játék nyereménye:
10 db 2 főre szóló belépő a Futurába.

V. A játékban való részvétel feltételei:
A játékban való részvételre és a nyereményátvételre kizárólag valós Facebook profil esetén jogosult a résztvevő. A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi. A játékban nem vehetnek részt a Futura Élményközpont és Rendezvényház munkatársai, és hozzátartozóik. A törvénynek megfelelően 18 év alatti résztvevők is részt vehetnek a játékban. A 18 éven aluli személyeknek nyertesség esetén egy nyilatkozatot kell bemutatniuk, amiben a törvényes képviselő/gyám írásos formában jóváhagyja a játékban való részvételt és a nyeremény átvételét

VI. Adatkezelés:
A játékosoknak a bejegyzéshez írt hozzászóláson kívül más kötelezettsége nincsen, a szervező semmilyen adatukat nem tárolja, vagy kezeli. A nyereményjáték teljes mértékben független a Facebook-tól, azt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, és semmilyen módon nem vesz részt benne.
Mosonmagyaróvár, 2021. október 13.

Futura Élményközpont és Rendezvényház